Cijene u odnosu na travanj prošle godine porasle za 1,3%

0

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u travnju 2018. u odnosu na ožujak 2018. u prosjeku su više za 0,7%. U odnosu na travanj 2017., tj. na godišnjoj razini, više su za 1,3%, dok su u godišnjem prosjeku više za 1,1%.

Promatrano po glavnim skupinama prema namjeni potrošnje, u travnju 2018. u odnosu na ožujak 2018. najviše su porasle cijene odjeće i obuće, koje su u prosjeku više za 4,4%, cijene prijevoza, koje su u prosjeku više za 1,5%, cijene hrane i bezalkoholnih pića, koje su u prosjeku više za 0,7%, cijene restorana i hotela, koje su u prosjeku više za 0,5%, cijene pokućstva, opreme za kuću i redovitog održavanja kućanstva, koje su u prosjeku više za 0,4%,te cijene rekreacije i kulture, koje su u prosjeku više za 0,2%. Cijene alkoholnih pića i duhana, cijene stanovanja, vode, električne energije, plina i ostalih goriva te cijene zdravlja u prosjeku su po svakoj skupini više za 0,1%.

Istodobno su cijene Komunikacija, cijene Obrazovanja te cijene Raznih dobara i usluga u travnju 2018. u odnosu na ožujak 2018. u prosjeku ostale na razini cijena iz ožujka 2018.

Najveći doprinos rastu indeksa potrošačkih cijena u travnju 2018. u odnosu na ožujak 2018. imale su cijene odjeće i obuće (za 0,28%), cijene hrane i bezalkoholnih pića (za 0,20%) te cijene prijevoza (za 0,19%).

U sklopu indeksa potrošačkih cijena cijene dobara u travnju 2018. u odnosu na ožujak 2018. u prosjeku su više za 0,9%, dok su cijene usluga u prosjeku više za 0,2%.

Komentari

Komentari

Share.

About Author

Comments are closed.