Dob, doba

0

“U kolokvijalnom, svagdašnjem govoru puka, u administrativno-birokratskom jeziku pa i u jeziku javnih medija, međusobna zamjena riječi iz naslova je svakidašnja pojava pa o njoj stručan osvrt piše u svojoj knjizi Hrvatski za normalne ljude mr. Nives  Opačić ovako:

“Često dolazi do zamjene ovih dvaju imenica, no ne bismo ih smjeli zamjenjivati jer se značenjem razlikuju.

Imenica ženskoga roda dob znači uzrast, fazu u životu. Ustalila se u hrvatskom jeziku od 16. stoljeća i sklanja se po tzv. –i deklinaciji (genitiv dobi). Tako kažemo: mladenačka dob (izašao je iz mladenačke dobi), staračka dob (u staračkoj dobi),srednja dob (čovjek srednje dobi).

Imenica doba pak jedina je imenica srednjega roda u hrvatskom standardnom jeziku koja završava na –a (imenice srednjega roda obično završavaju na –o i –e). Znači: 1. razdoblje u stvaranju Zemlje, kulture, civilizacije (ledeno doba, željezno doba), 2. dio godine (zimsko doba), 3. dio dana,vrijeme (doba molitve). Redovito se upotrebljava u nominativu i akuzativu, a samo iznimno u ostalim padežima prema sklonidbenoj paradigmi imenica srednjega roda. Tako je genitiv doba, dativ i lokativ dobu, instrumental dobom. Primjeri:u ledeno doba, od ledenog doba, s ledenim dobom završava … Rado navodim rečenicu Slavka Pavešića iz njegova Jezičnog savjetnika (1971) koja može poslužiti i kao mnemotehničko sredstvo:” U ono doba bio sam tvoje dobi.“(U ono vrijeme bio sam tvojih godina.)”

K.T.

Komentari

Komentari

Share.

About Author

Comments are closed.