Energetski certifikat može biti besplatan

0

SUVREMENOST I SVIJET NEKRETNINA

Piše: Goran Pikunić

Poznavanje tržišta ključno je u posredovanju nekretninama

Nerijetko se može čuti kako je angažiranje agencije za nekretnine nepotreban trošak prilikom kupnje stana, kuće, zemljišta ili poslovnog prostora. Međutim, suvremeni način života i poslovanja opovrgava takvo mišljenje jer nove okolnosti, koje su nastale kao posljedica političkoga i gospodarskoga napretka, otežavaju pojedincu samostalno upuštanje u takav pothvat. Tržišna, pravna, porezna, građevinsko-arhitektonska i ostala pitanja zahtijevaju pravovremene i sveobuhvatne odgovore koje agencija za promet nekretnina nudi u procesu kupoprodaje.

Kupnja ili prodaja nekretnine za mnoge ljude događa se jedanput u životu. Cjelokupan proces podrazumijeva razmatranje višestrukih mogućnosti djelovanja i donošenje odluka koje mogu dugoročno utjecati na život pojedinca i njegove obitelji. U tom, za mnoge stresnom razdoblju, savjetodavna pomoć profesionalca može biti od presudne važnosti Kada se angažira ovlaštena agencija za nekretnine koja okuplja niz stručnjaka iz raznih područja, kako bi oni na temelju svojega znanja i iskustva udovoljili zahtjevima klijenata, poštujući načela najbolje poslovne prakse, onda proces kupoprodaje može biti siguran, brz i jednostavan.

Pravna sigurnost, provjera i priprema nekretnine za prodaju

Pri uvrštavanju nekretnine u ponudu, kvalitetna usluga posrednika podrazumijeva provjeru dokumentacije vezane uz pitanja vlasništva, dozvola, tehničkih svojstava nekretnine te postojanja raznih tereta, poput služnosti, prava plodouživanja ili moguće opterećenosti od strane državnih ustanova ili banaka. Uz to, agent mora poznavati problematiku koja se tiče ishođenja kredita, brisanja hipoteka i / ili uknjižbe u zemljišne knjige.

Nekretnina u ponudi agencije provjerava se više puta: prilikom preuzimanja nekretnine u ponudu agencije, zatim prije samoga potpisivanje kupoprodajnoga ugovora, budući da se određene okolnosti mogu promijeniti, te u procesu odvjetničke provjere dokumentacije i sastavljanja kupoprodajnoga ugovora, a sve je to uračunato u cijenu posredničke provizije. Zakonska je obveza agencije za nekretnine plaćanje osiguranja od profesionalne odgovornosti, čime je posredno osiguran i klijent. Dodatnu pravnu sigurnost za klijenta predstavlja odvjetnički angažman. Dužnost je agenta i odvjetnika upoznati kupca sa svim bitnim činjenicama i mogućim nedostacima vezanim uz određenu nekretninu.

Agencije koje posluju u skladu sa zakonom te ispunjavaju uvjete za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina nalaze se u Registru posrednika pri Hrvatskoj gospodarskoj komori te se na taj način može provjeriti je li neka agencija radi legalno.

Na kraju kupoprodajnoga procesa agencija obavlja poslove koji se odnose na prijenos vlasništva, ishodovanje vlasničkoga lista s imenom kupca, predaju porezne dokumentacije pa čak i prebacivanja svih režija na ime kupca.

Procjena tržišne vrijednosti nekretnine

Poznavanje tržišta ključno je u posredovanju nekretninama. Procjena stvarne vrijednosti nekretnine zasniva se na objektivnome uvidu agenta u trenutačno stanje na tržištu i neprestanom praćenju promjene cijena. Sposobnost je agenta procijeniti stvarnu vrijednost nekretnine i ne prepustiti prodavatelja dugotrajnoj prodaji, koja bi se negativno odrazila na imidž nekretnine, što to bi izravno utjecalo na bitno smanjenje cijene. Podcijeniti i precijeniti vrijednost nekretnine može biti podjednako štetno. Potonje nerijetko dovede do snižavanja stvarne cijene jer je, zbog prvotne previsoke cijene, nekretnina predugo na tržištu zbog čega je kupci etiketiraju kao robu s greškom. Agent koji poznaje i razumije zakonitosti lokalnoga tržišta svojim stručnim vodstvom kroz kupoprodajni proces može klijentu uštedjeti vrijeme i novac.  Pregovaračke sposobnosti agenta ključan su alat u uravnoteživanju interesa svih uključenih strana.

Baza klijenata

Temeljito poznavanje i praćanje promjena na tržištu agenciji omogućuje da djelotvorno usmjeri svoje oglašavanje prema ciljnim javnostima. Glavnina oglasa na internetu te u tiskanim i elektroničkim medijima, agencijski su oglasi. Teško je pronaći nekretninu po mjeri kupca, a stanove u novogradnji gotovo da nije moguće, bez angažiranja agencije za nekretnine. Sve je manje fizičkih osoba koje prodavaju svoje nekretnine bez posrednika. Kako pojedinac nije u mogućnosti, između ostaloga, zbog vremenskih, prostornih i financijskih ograničenja, učinkovito upravljati procesom kupnje ili prodaje nekretnine, posredstvom agencije uspijeva ciljano stupiti u kontakt s većim brojem ljudi nego što bi to mogao da se radi njegovu samostalnom pothvatu. Zbog toga se smatra da je postojanje baze podataka kupaca i prodavatelja, te način upravljanja takvim sustavom, jedan od osnovnih razloga zbog kojeg se treba obratiti agenciji za nekretnine. Na taj način kupci / prodavatelji mogu doći do i informacija o nekretninama koje vlasnici ne žele oglašavati javno, putem medija, a upravo neka od tih nekretnina može odgovarati njihovim zahtjevima.

Ekskluzivna ponuda

Ekskluzivno posredovanje dokaz je povjerenja jer klijent na taj način odabire samo jednu agenciju s kojom će surađivati, a to će povjerenje agencija opravdati najučinkovitije usmjeravajući svoje napore prema zadovoljavanju njegovih želja i potreba. Kada Vam tvrtka Libertas inženjering plus d.o.o. ponudi eksluzivno posredovanje, znajte da Vam time nudi najbolju moguću uslugu koju možete dobiti. Ekskluzivni klijenti tvrtke Libertas inženjering plus d.o.o. imaju mogućnost besplatne izrade energetskoga certifikata, tlocrta stana i profesionalnih fotografija nekretnine.

Komentari

Komentari

Share.

About Author

Comments are closed.