LUKA DUBROVNIK d.o.o. iznajmljuje parkirališna mjesta u Posatu pod određenim okolnostima

0

Obavijest o korištenju dijela koncesioniranog lučkog područja na istezalištu Posat radi parkiranja vozila za vrijeme trajanja obreda crkvenog vjenčanja i slavlja u staroj gradskoj jezgri

LUKA DUBROVNIK d.d. kao ovlašteni koncesionar za korištenje i održavanje lučkog područja – istezališta Posat, uz suglasnost Županijske lučke uprave Dubrovnik, nudi mogućnost korištenja istog kao parkiralište za automobile (najviše do 15 automobila) isključivo za vrijeme crkvenog obreda vjenčanja i slavlja u staroj gradskoj jezgri.

Naknada za korištenje dijela lučkog područja istezališta Posat iznosi 1500,00 kn po satu korištenja uvećana za pripadajući PDV.

Potrebu za korištenjem i rezervaciju potrebno je prethodno najaviti na e-mail: info@lukadubrovnik.hr ili telefon: 020 313 511.

 

Komentari

Komentari

Share.

About Author

Comments are closed.