Mjesni govori i standardni jezik

0

Marko Alerić i Tamara Gazdić Alerić u knjizi Hrvatski u upotrebi, pod gornjim naslovom pišu o upotrebi riječi mjesnih govora u standardnom hrvatskom jeziku, što je česta pojava i na našemu području. Oni pišu ovako:

“U hrvatski standardni jezik mogu biti primljene i riječi koje ne pripadaju jezičnom sustavu na temelju kojega je nastao, odnosno štokavskom narječju. Zbog toga se u hrvatskom

standardnom jeziku nalaze i riječi koje ne pripadaju štokavskom narječju. Neke su od tih riječi:

  1. a) iz kajkavskoga: djelatnik, krstitke, pisanica, prispodoba, ličilac, rupčić, smočiti, žohar, podoban, pogoršati prisega, propuh, poboljšati, pospan, oponašati, kukac, zračiti, vrhunac, rublje, prositi, tjedno, vlak…
  2. b) iz čakavskoga narječja:klesati, klesar, spužva, jedra, jad…

Vrlo je važno da u standardni jezik ulaze riječi iz svih hrvatskih narječja, a ne samo iz štokavskoga. To je važno zbog toga što:

1.svi hrvatski govori mogu biti izvor za bogaćenje rječnika hrvatskoga standardnog jezika (za imenovanje novih sadržaja, za prevođenje stranih riječi)

2.doprinos izgradnji hrvatskoga standardnog jezika svih hrvatskih narječja utječe na pozitivan odnos prema hrvatskom standardnom jeziku i njegovu ovladavanju.

Zašto se i gdje griješi? Griješi se zbog:

1.pogrešnog uvjerenja da je štokavsko narječje zapravo standardni hrvatski jezik, odnosno da je sve što se javlja u štokavskom narječju pravilno u hrvatskome standardnom jeziku.

2.pogrešnog uvjerenja da štokavci ne moraju učiti hrvatski standardni jezik.

3.nedovoljnog pozitivnog stava društva i pojedinca o standardnome jeziku.

4.nedovoljne jezične obrazovanosti na raznim razinama školovanja i dr.

Neke riječi primljene iz narječja u hrvatski standardni jezik zadržale su svoj oblik, kao npr. prispodoba, krstitke, poplun, spočitavati, pošast, smočiti, propuh, zračit rublje, a neke su ga promijenile prilagođujući se sustavu hrvatskoga standardnog jezika: npr. jidro u jedro, ličilec u ličilac, perhki u prhak, rupčec u rupčić, poguoršati u pogoršati, kukec u kukac, vrhunec u vrhunac, prikladen u prikladan, tieden u tjedan, jogenj u oganj…”.

K.T.

Komentari

Komentari

Share.

About Author

Comments are closed.