More na plaži Hotela Rixos podobno za kupanje

0

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za komunalne poslove i zaštitu okoliša, sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje, obavještava javnost o prestanku kratkotrajnog onečišćenja mora fekalnim vodama na plaži Hotela Rixos Libertas.

Nakon kratkotrajnog onečišćenja mora na plaži Hotela Rixos Libertas koje je utvrđeno tijekom petog ispitivanja mora 09.07.2018. prema županijskom Programu utvrđivanja kakvoće mora za kupanje, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije uzorkovao je dodatne uzorke mora za kupanje od 10. do 19. 07.2018. Rezultati ispitivanja od 16. do 19.07.2018. udovoljavaju uvjetima Uredbe te je more podobno za kupanje.

Komentari

Komentari

Share.

About Author

Comments are closed.