MUZEJI I GALERIJE KONAVALA Predavanje povjesničarke Eve Žile o Lokrumskoj benediktinskoj opatiji

0

U prvoj polovici 11. stoljeća na otoku Lokrumu osnovana je najznačajnija benediktinska opatija
dubrovačkog područja. Smatra se da je prva benediktinska građevina podignuta u predromaničkom
slogu, nakon koje slijedi romanička faza u kojoj se grade nova crkva i samostan. Na izmaku srednjeg
vijeka, krajem 15. i početkom 16. stoljeća, pored postojećeg samostana izgrađen je novi.
Mnoga pitanja o građevinskoj baštini lokrumskih benediktinaca ostala su otvorena. S tim u vezi
potrebno je istaknuti i pitanje lokacije prve crkve dubrovačkih benediktinaca koje je do danas
neriješeno. Uz povijesni kontekst, postojeću literaturu i detaljnu stilsku analizu, u stvaranju cjelovitije
slike o samostanskom sklopu, pomažu rezultati arheoloških istraživanja, koji su tijekom godina vođeni
na ovom lokalitetu.
Više o građevinskoj baštini i arheološkim istraživanjima na Lokrumu otkriti će nam povjesničarka
umjetnosti i arheologinja Eva Žile, u petak 9.11.2018. godine u 18:00 sati, u Odjelu za arheologiju i
spomeničku baštinu Konavala (Samostan sv. Vlaha, Pridvorje).

Komentari

Komentari

Share.

About Author

Comments are closed.