Prestaje odlaganje na ilegalnom deponiju na Pobrežju

0

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Andro Vlahušić sa suradnicima održao je danas sastanak s pomoćnikom ministra zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske Tončijem Restovićem na temu ilegalnog odlagališta građevinskog otpada na Pobrežju.
Sastanku je uz pomoćnika ministra za inspekcijske poslove prisustvovao i vlasnik ilegalnog odlagališta Nikša Radulović, koji je ovom prilikom potvrdio kako će odmah zaustaviti svako daljnje odlaganje građevinskog otpada.
Kako bi se onemogućio pristup Grad Dubrovnik će žurno na ulazu odlagališta postaviti betonsku ogradu i opremu za video nadzor. Već u ovoj godini osigurat će se sredstva za prvu fazu izrade projektne dokumentacije Plana sanacije odlagališta, što je sljedeći nužan korak.
Za sufinanciranje projekta sanacije deponija Grad Dubrovnik će se obratiti Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, što je bio prijedlog i pomoćnika ministra Restovića. Gradonačelnik Vlahušić istaknuo je kako je za reciklažno dvorište građevinskog otpada na širem području Osojnika već izdana građevinska dozvola.

IMG_8384

Komentari

Komentari

Share.

About Author

Comments are closed.