Što nam znači izraz Špansko selo?

0

U stalnoj kolumni MATICE – Revije Hrvatske matice iseljenika Govorimo hrvatski koju vodi i potpisuje kolumnistica Sanja Vulić, u broju 12/2015, pod gornjim naslovom je objavljen tekst koji nam se učinio zanimljivim pa ga, neznatno skraćenoga, donosimo u nastavku.

“Pri komunikaciji hrvatskim jezikom nerijetko se mogu čuti rečenični sklopovi tipa: On o tome ne zna ništa, njemu je to špansko selo. Govornici hrvatskoga jezika rabe frazem špansko selo u značenju: nešto potpuno nepoznato ili potpuno nerazumljivo (nekomu). U istome se značenju taj frazem može rabiti i u množinskom obliku španska sela. Uporaba razmatranoga frazema u skladu je s hrvatskom književnojezičnom normom, pa barem jednu ili obje navedene inačice toga frazema nalazimo i u hrvatskim jezikoslovnim priručnicima.Za razliku od značenja frazema špansko selo, koje je načelno govornicima dobro poznato, pa zato taj frazem pravilno rabe, značenje prve riječi, tj. samoga pridjeva španski,-a,-o(izvan frazema), većini govornika hrvatskoga jezika nije poznato. Mnogi ga pogrešno poistovjećuju sa srpskim pridjevom španski u značenju ‘španjolski’. Međutim, hrvatski pridjev španski ima posve drukčije značenje. To je stari hrvatski pridjev koji nalazimo u brojnim hrvatskim pravnim i književnim tekstovima. U redovnoj je uporabi od srednjega vijeka pa nadalje, a od 19. se stoljeća postupno sve manje rabi i zaboravlja mu se značenje, što je ponajprije uvjetovano promjenom društvenih odnosa i administrativnoga nazivlja. Naime, u hrvatskoj je jezičnoj povijesti imenica špan najprije značila župan, knez i sl., a zatim:upravitelj vlastelinstva. Sukladno tomu, pridjev španski znači:koji se odnosi na špana, tj. upravitelja vlastelinstva, plemićkoga posjeda. Tako je i prvotno značenje dvočlanoga izraza špansko selo bilo: vlastelinski posjed kojim upravlja špan, a kasnije je promjenom povijesnih okolnosti, taj dvočlani izraz počeo rabiti kao frazem u značenju: nešto potpuno nepoznato ili nerazumljivo, dakle kao nešto čega nema, što ne postoji.

Zanimljivo je da je već potkraj 19.stoljeća frazem špansko selo bio posve uobičajen, ali je istodobno temeljno značenje odnosnoga pridjeva španski bivalo sve manje poznato. Isto tako, zbog nepoznavanja značenja hrvatskoga pridjeva španski, pojedini govornici hrvatskoga jezika i danas pogrešno zamjenjuju hrvatski frazem špansko selo izrazom španjolsko selo, jer misle da je špansko selo srbizam.

Sukladno frazemu špansko selo, ime zagrebačkoga naselja Špansko posve je pogrešno povezivati s pridjevom španjolski. Ime Špansko, poimeničeni je nekadašnji pridjev. Taj se pridjev poimeničio nakon što se iz dvočlanoga pridjevsko-imeničkoga izraza  špansko imanje (selo i sl.), u težnji za kratkoćom izričaja, počeo ispuštati drugi dio tj. imenička riječ.

Pridjev španski jedan je od brojnih primjera koji pokazuju kako se hrvatske riječi i značenja tih riječi nažalost lako zaboravljaju, unatoč višestoljetnoj uporabi.”

T.K.

Komentari

Komentari

Share.

About Author

Comments are closed.